Jak podłączyć licznikNET do internetu?
LicznikNET posiada wbudowane gniazdo Ethernetowe. Dzięki niemu przy pomocy standardowego kabla UTP należy licznik podłączyć do najbliższego switcha lub routera, który posiada połączenie z internetem. Najistotniejsze jest to, aby przed instalacją uzyskać informację od administratora sieci komputerowej - czy sieć przydziela numery IP dynamicznie (usługa DHCP) czy wymagany jest numer statyczny - jeżeli tak, należy poprosić administratora o jego przydzielenie. Licznik może pracować zarówno w sieci ze statycznymi numerami IP jak i w sieci z numerami przydzielanymi dynamicznie.