Jakie informacje pokazuje LicznikGości na wyświetlaczu?

Podczas normalnej pracy (w trakcie liczenia) wyświetlacz w LicznikuGości ma postać:

 

W pierwszym wierszu widoczna jest godzina i data. W drugim podawana jest liczba osób zliczona od początku aktualnej godziny i od początku dnia (po ukośniku).